Interviews med børn, unge og forældre i foråret 2022

I foråret 2022 har vi afholdt samtaler med grupper af børn i alderen 5 – 17 år, børne- og ungebyrådet samt forældre fra forskellige områder i Aarhus. Samtalerne har haft fokus på, hvad det gode børneliv er med en særlig opmærksomhed på den tid, hvor børnene og de unge er i vores tilbud. Deres stemmer samler sig i seks temaer, som danner rammer for samtaler om det gode børneliv i vores dagtilbud, skoler og fritidstilbud:

 • Fællesskaber
  – De positive fællesskaber er kernen i det gode børneliv
 • Lyttende voksne
  – De gode voksne tager sig tid til at lytte og spiller en kæmpe rolle for motivationen til at lære og trives
 • Variation
  – Børnene og de unge vil gerne udfordres og udfolde sig på forskellige måder – gerne med mulighed for selvbestemmelse
 • Den røde tråd
  - Familien er børnenes og de unges vigtigste base. Samarbejdet fylder meget for forældrene og skaber en rød tråd i barnets liv
 • Digitalt liv
  - Sociale medier og gaming er arenaer for fællesskaber, men kan også forstærke følelsen af at være ensom eller udenfor fællesskaber
 • En sund balance
  - Børnene og de unge ønsker at lære og har ambitioner på egne vegne, som godt kan blive til bekymringer. De kan have svært veda t finde en sund balance i hverdagen

Læs mere om temaerne i samtaleværktøjet

Elever fra 3. – 5. klasse på Frederiksbjerg skole

Seks elever satte ord på, hvad der er vigtigt i deres hverdag i slutningen af april 2022. Et væld af både gode og ærlige beretninger blev bragt på banen i samtalerne om det gode børneliv, og her lagde børnene særlig vægt på betydningen af stærke, inkluderende og aktivitetsfyldte fællesskaber, hvor ingen føler sig udenfor. De voksne kan hjælpe med at skabe de gode fællesskaber gennem fælles lege, bevægelse og legegrupper. Der var også enighed om, at gode voksne er gode til at lytte og tager sig tiden til det, mens det er nemmere at være sund i skolen, fordi der bliver stillet krav til, hvad eleverne må spise, til udeliv og bevægelse.

Læs mere i BU Nyt nr. 9, 2022 side 3