Grundlag for sammenhæng

Børne- og ungepolitikken sætter ord på vores værdier, hvad vi ønsker at opnå for og sammen med børnene og de unge. Det danner grundlaget for at skabe sammenhæng på tværs for alle børn og unge i Aarhus mellem 0 og 18 år.

Medarbejdere

For medarbejdere i Aarhus Kommune er politikken og børne- og ungesynet retningsvisende og forpligtende.

Børn, unge og forældre

For børn, unge og forældre beskriver politikken det børne- og ungesyn og de værdier, de skal møde i Aarhus Kommunes tilbud.

Politisk og administrativ ledelse

For den politiske og den administrative ledelse skal politikken være forpligtende ved at sætte retning for prioriteringer og samarbejde om opgaver og indsatser, der understøtter børne- og ungesynet, og medarbejdernes muligheder for at arbejde ud fra dette.

Civilsamfundet

For civilsamfundet og andre vigtige aktører i børnenes og de unges liv er politikken en opfordring og en invitation til et fortsat samarbejde om at skabe gode børne- og ungeliv i Aarhus Kommune.