Første skridt har været at sætte os i børnenes, de unges og forældres sted og være nysgerrige på, hvad der er vigtigt for dem. Deres input bruger vi som ramme for samtaler om det gode børneliv hos medarbejdere og ledere i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Alle interesserede organisationer, foreninger og borgere kan også give deres mening til kende frem til december 2022.  

Alle bidrag vil være med til at bane vejen for en fælles forståelse af vores børnesyn, og hvad vi kan, vil og skal for at sikre alle børn og unge et godt børneliv. Samtidig trækker vi på viden og erfaringer fra vores faglige indsatser og strategier i Børn og Unge. Måske giver det anledning til at ændre ordlyden i vores nuværende børne- og ungepolitik, når vi kommer ind i 2023. Det vigtigste er, at vi får omsat visionen for børn og unge til reel praksis, der skaber værdi for børnene, de unge og deres forældre – så børn og unge får et godt børneliv, der også ruster dem til fremtidens udfordringer.

Proces for fornyelse af børne- og ungepolitik