Vi inviterer alle - medarbejdere og ledere i Aarhus Kommune, organisationer, foreninger og interesserede borgere - til at give jeres mening til kende. Det giver os vigtige input til at forny børne- og ungepolitikken og formulere et fælles børnesyn, så det favner alle børn og unge.

Ordet er dit

 

 

Brug børn og unges stemmer i dialogen

Vi ønsker at bruge børnenes og de unges perspektiver som afsæt for lokale dialoger om, hvordan vi fortsat skaber de bedste rammer og sætter retning for arbejdet med børnene og de unge.

Alle dagtilbud, skoler og fritidstilbud har fået et samtaleværktøj, som de kan bruge til at understøtte samtalen om det gode børneliv lokalt. Det består af seks samtalekort med refleksionsspørgsmål og citater. De opsummerer de temaer, der er vigtige for børn, unge og forældre i Aarhus. Måske du kan bruge samtaleværktøjet til en dialog om det gode børneliv i din organisation eller forening?