I foråret 2022 inviterede vi alle - medarbejdere og ledere i Aarhus Kommune, organisationer, foreninger og interesserede borgere - til at give deres input til, hvordan vi skaber det gode børne- og ungeliv i Aarhus. Vi fik mange gode bidrag, og nu har vi et udkast til en fornyet børne- og ungepolitik klar:

Ordet er dit

Nu har du igen mulighed for at sætte ord på dine tanker og pointer. Giv din mening om udkastet til den fornyede børne- og ungepolitik til kende her:

 

 

 

Brug børn og unges stemmer i dialogen

Vi ønsker at bruge børnenes og de unges perspektiver som afsæt for lokale dialoger om, hvordan vi fortsat skaber de bedste rammer og sætter retning for arbejdet med børnene og de unge.

Alle dagtilbud, skoler og fritidstilbud har fået et samtaleværktøj, som de kan bruge til at understøtte samtalen om det gode børneliv lokalt. Det består af seks samtalekort med refleksionsspørgsmål og citater. De opsummerer de temaer, der er vigtige for børn, unge og forældre i Aarhus. Måske du kan bruge samtaleværktøjet til en dialog om det gode børneliv i din organisation eller forening?