Samtaleværktøjet består af seks samtalekort med refleksionsspørgsmål og citater. De opsummerer de temaer, der er vigtige for børn, unge og forældre i Aarhus.

Vi ønsker at bruge børnenes og de unges perspektiver som afsæt for lokale dialoger om, hvordan vi fortsat skaber de bedste rammer og sætter retning for arbejdet med børnene og de unge. Alle dagtilbud, skoler og fritidstilbud har fået samtaleværktøjet til at understøtte samtalen om det gode børneliv lokalt. Måske du kan bruge samtaleværktøjet til en dialog om det gode børneliv i din organisation eller forening?

Samtaleværktøj

I anledning af demokrati- og medborgerskabsugen i uge 40 vil vi inspirere til klassedialoger om det gode børneliv med materiale, der bringer demokrati, medborgerskab og børne- og ungepolitik ind i klasserummet. Her er der forslag til, hvor elever i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen kan arbejde videre med de seks temaer. Herefter kan klassen give deres gode pointer videre til arbejdet med politikken. Måske du kan bruge materialet til at sætte fokus på det gode børneliv i klasserummet?

Klassedialoger