Børne- og ungepolitikken fra 2015

..sætter ord på vores værdier, hvad vi ønsker at opnå for og sammen med børnene og de unge, og politikken er forpligtende for vores arbejde. Den sætter retning for vores arbejde for og med børn og unge i Aarhus Kommune og for vores samarbejde med andre for at skabe gode børneliv for børn og unge i Aarhus. I Børn og Unge har vi stærke værdier, som lever både i dagtilbud, skoler, fritidstilbud og i forvaltningen, og dem skal vi fortsat stå på. Samtidig udvikler vi os løbende som organisation, som samfund og i vores måde at arbejde på. For eksempel i vores måde at italesætte de voksnes rolle, vigtigheden af relationskompetencer, børneinddragelse, leg, fællesskaber med videre.

Derfor har vi sat en proces i gang, som vi kalder fornyelse af børne- og ungepolitikken, der løber ind i 2023 med input fra børn, unge, forældre, medarbejdere og andre interesserede frem til december 2022. Det skal bane vejen for en fælles forståelse af vores børnesyn, og måske giver det anledning til at se på ordlyden i vores børne- og ungepolitik, så den omfavner børnenes og de unges perspektiver, de strategier vi står på nu og de værdier, der lever og udleves hver dag i dagtilbud, skoler og fritidstilbud for at skabe gode børneliv.